198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Succesfactoren Moeke | Meyer Beheer

 

 

 

 

 

De vraag

Moeke Ginneken en het meer recentelijk geopende Moeke Rhenen zijn twee goed lopende horecazaken uit de hoed van Meyer Beheer B.V. Het concept Moeke, ontstaan in Ginneken, verfijnd in Rhenen, lijkt daarmee een succes. Meyer Beheer B.V. wil graag weten wat nou precies de oorzaken zijn achter het succes van Moeke.

De methode

De succesfactor kan worden blootgelegd door middel van een experiment, dat wil zeggen, een onderzoek volgens een wetenschappelijke methode waarin de situatie in de Moeke locaties wordt vergeleken met een benchmark of een ander (minder succesvol) restaurant. Door twee situaties te vergelijken kan met betrouwbaarheid worden gezegd op welke vlakken Moeke beter scoort. De dataverzameling vindt plaats door Consumatics onderzoekers op locatie; de onderzoeker ondervraagt de gast direct na afloop van een bezoek. In beide situaties zijn de vragen identiek. De vragen op de vragenlijst worden ontwikkeld door Consumatics, speciaal voor dit onderzoek, aan de hand van enkele psychologische tools. Deze tools richten zich in het bijzonder op het helder krijgen van de onbewuste drijfveren van de gast. Om meer verdieping te creëren wordt het experiment aangevuld met Expert Visits door de gedrags- en omgevingsdeskundigen van Consumatics.

Het resultaat

De uitkomsten van het onderzoek worden exclusief gerapporteerd en gepresenteerd aan Meyer Beheer. De bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in de vijf succesfactoren van Moeke. Deze succesfactoren kan Meyer Beheer ook in andere vestigingen meenemen zodat zij ook daar voor succes kunnen zorgen.

Previous Project
Next Project