198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

FaceReader Online l VicarVision

 

 

 

 

 

In 2019 heeft Consumatics in opdracht van netwerkorganisatie HotelloTOP onderzoek gedaan naar de attitude van Hotello’s tegenover netwerken. Een Hotello is een afgestudeerde van een van de zes officiële hogere hotelscholen in Nederland. Het onderzoek bestond uit de jaarlijks online vragenlijst genaamd happiness barometer, een analyse van 1500 LinkedIn profielen en een emotieonderzoek met de Facereader Online. Voor dit laatste onderdeel is Consumatics een samenwerking aangegaan met VicarVision. De deelnemers van het emotieonderzoek ontvingen een link waarmee zij op een tijdstip en locatie naar wens konden inloggen en deelnemen.  Terwijl een deelnemer naar stellingen of korte beelden keek, werden de emoties van het gezicht afgelezen. Deze onbewuste reacties werden per onderdeel  inzichtelijk gemaakt in een database waarbij per stelling of beeld en per respondent het percentage van de gemeten emoties was weergegeven. Hierdoor werden onbewuste reacties zichtbaar en meetbaar. Met de inzet van de  Facereader Online kreeg het onderzoeksteam waardevolle informatie voor de gedragsbeoordeling van de deelnemers.

 

Interesse in het rapport van dit onderzoek? Neem dan contact op met HotelloTOP via info@hotellotop.com

Previous Project
Next Project