198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Gedragsexperimenten

Gedragsexperimenten

Wanneer we een beeld hebben van de relevante belevingsfactoren willen we natuurlijk weten wat het effect is in jouw unieke omgeving. Oftewel: zorgt het aanpassen van deze factoren ook écht voor de gewenste gedragsverandering? Om dit te testen voeren we gedragsexperimenten uit, waarbij we in experimentele situaties verschillende alternatieven van de omgeving vergelijken als het gaat om effect op gedrag.

Er zijn verschillende methoden om gedrag in kaart te brengen. Zo kunnen we observeren hoe mensen zich gedragen en waar ze naar kijken in de natuurlijke omgeving, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Maken mensen in de aangepaste context andere keuzes? Zijn er bepaalde gedragspatronen te herkennen? Is er een verschil in verblijfsduur? De voorspelling van gedrag is het meest accuraat als observaties worden aangevuld met een enquête om onbewuste associaties en voorkeuren te achterhalen. Daarom besteden we veel aandacht aan het opstellen van een gevalideerde vragenlijst met expliciete én impliciete vragen.

Voor wie