Terug naar overzicht

Literatuurstudie en Expert Visits | CBRE


De vraag

Hoe kan CBRE nog beter scoren op door hen geïdentificeerde doelstellingen? 

 

De methode

Op de eerste plaats is er een literatuurstudie uitgevoerd om uit te zoeken hoe de door vastgoedexploiteur CBRE opgestelde doelstellingen het best behaald kunnen worden. Uit de literatuur zijn een groot aantal duidelijke ideeën gekomen die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van CBRE. 

Vervolgens zijn experts van Consumatics langsgegaan bij locaties van CBRE om de resultaten van de literatuurstudie toe te passen en te identificeren waar nog ruimte is voor verbeteringen. 

 

De resultaten

Het onderzoek heeft geresulteerd in een presentatie en rapport waarin per locatie duidelijk is op welke punten er op verschillende manieren verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het team van CBRE is direct aan de slag gegaan om de verbeterpunten toe te passen. 

 

Meer weten?

Wenda kan je hier alles over vertellen
Wenda Linthorst

Mede-eigenaar