Terug naar overzicht

Klantbediening | Food & Agri Rabobank


De vraag

De Rabobank wil de meest klantgerichte bank van Nederland zijn. Hierbij is Food & Agri een belangrijk onderdeel, zowel binnen als buiten Nederland. Met zeer bevlogen medewerkers is deze ambitie het beste te realiseren. Onze expertise is ingeschakeld om te onderzoeken hoe de bevlogenheid bij de medewerkers in Food & Agri te vergroten en de behoefte van de medewerkers verder uit te diepen. Hoe zetten wij onze mensen maximaal in hun kracht zodat ze richting de klant kunnen excelleren?

De methode

Consumatics heeft door middel van literatuuronderzoek, analyse van bestaande medewerkerstevredenheidsonderzoeken, expert visits en interviews de opdracht uitgevoerd. We zijn gestart met een kick-off sessie met vertegenwoordigers van verschillende F&A-teams om hen mee te nemen in het proces. Vervolgens is literatuuronderzoek naar bevlogenheid gedaan. Met deze inzichten en de analyse van de aanwezige tevredenheidsonderzoeken is onderzocht hoe de bevlogenheid verder verbeterd kan worden. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van facial coding. Tenslotte zijn de conclusies en aanbevelingen aan ons teruggekoppeld.

Het resultaat

Cees van den Bos, Rabobank Nederland: “Door de zorgvuldige, maar ook enthousiaste aanpak hebben wij bruikbare inzichten gekregen uit het onderzoek!”

Meer weten?

Wenda kan je hier alles over vertellen
Wenda Linthorst

Mede-eigenaar