Terug naar overzicht

Experiment & Advies | Doppio Espresso


De vraag

Vanuit het onbewuste kijken naar de gastbeleving. Dit gaat informatie geven over de manier waarop prachtige en succesvolle zaken de ervaring van de gast nog net iets meer kunnen optimaliseren. Het past bij de innovatieve partij Doppio Espresso om al bij de start van hun bedrijf met neuromarketing bezig te zijn.

De methode

Na observaties in vier zaken is een verwenboek opgesteld, een handzaam rapport. Deze is in een presentatie door Helma en Wenda gedeeld. Vervolgens zijn veranderingen doorgevoerd in een experiment en zijn succesvolle implementaties doorgevoerd in alle zaken.

Het resultaat

"We hebben zeer prettig samengewerkt met Consumatics. In het traject dat we met hen hebben gedaan, hebben we veel geleerd over ons eigen bedrijf. We zijn tot inzichten gekomen en hebben veel van de verbeterpunten direct kunnen implementeren. Veel aspecten op het gebied van onbewust zintuigen prikkelen lijken zo vanzelfsprekend, maar wij waren ons hier totaal niet bewust van. Het was voor ons een openbaring dat de meeste verbeteringen geen rocketscience zijn maar juist relatief eenvoudig in de praktijk te brengen zijn. Dat maakt het voor het hele bedrijf enorm interessant om hier mee bezig te zijn en motiverend als je ziet dat het werkt."

 

Services with this case

Meer weten?

Wenda kan je hier alles over vertellen
Wenda Linthorst

Mede-eigenaar