Terug naar overzicht

Beleving dierenartsbezoek | MSD


De vraag

Hoe kan de beleving van een bezoek aan de dierenarts voor de huisdierbezitter verbeterd worden?

 

De methode

Om een basis te creëren is er als allereerst in de literatuur gedoken om te lezen wat er allemaal al onderzocht is rondom het onderwerp. Daarna is er een veldonderzoek opgezet. Dit is gedaan aan de hand van enquêtes op twee verschillende praktijken. Eerst is er een nulmeting gedaan om de huidige situatie te meten. Daaropvolgend is er een tweede meting gedaan om het effect te meten van hetgeen wat werd toegevoegd aan het dierenartsbezoek. De bezoeker werd achteraf geënquêteerd, zonder te weten wat de precieze verandering van het bezoek was.

 

De resultaten

Zowel de literatuur als de interventie zijn gepresenteerd in een rapportage. Hierdoor hebben we handvatten en kennis kunnen bieden die MSD kan helpen de dierenartsbezoeker nog tevredener de deur uit te laten gaan!

Meer weten?

Wenda kan je hier alles over vertellen
Wenda Linthorst

Mede-eigenaar