Terug naar overzicht

Hoor jij erbij?

Tess de Beus, 12 februari 2019

Hé Consumattie, er staat weer een nieuwe blog voor je klaar!

 

Een Consumattie is iemand die bij Consumatics hoort! Deze term is ontstaan binnen het team van Consumatics en is inmiddels veel gehoord in de wandelgangen van de organisatie. Het geeft een prettige sfeer weer en er ontstaat direct een 'wij-gevoel'. Maar waarom vinden we het zo prettig om ergens bij te horen?

Terug in de tijd

We zeggen allemaal wel eens dat wij uniek willen zijn en niet op anderen willen lijken. Maar ondertussen houden we elkaar stiekem constant in de gaten, omdat we er graag bij willen horen. Deze menselijke behoefte hebben wij altijd al met ons meegedragen. Honderden jaren geleden waren wij zo afhankelijk van elkaar, dat het voor individuen onmogelijk was om in je eentje te overleven. Als je bij een groep hoorde, werd het makkelijker om te zorgen voor voedsel, een goed onderkomen en veiligheid. Ondanks het feit dat wij nu onafhankelijker zijn, richten we ons nog steeds ontzettend veel op anderen.

Sociale behoefte

Er bestaan verschillende redenen om ergens bij te willen horen. Allereerst willen wij  gehoord worden. Het geeft een prettig gevoel om serieus genomen te worden en interessant gevonden te worden. Daarnaast kun je zeggen dat als je bij een groep hoort, dat inhoudt dat je als mens geaccepteerd wordt. We zoeken elke keer weer naar bevestiging en goedkeuring van anderen voor wie we zijn. Dit zorgt namelijk voor een boost in het zelfvertrouwen, doordat je beseft dat je gewaardeerd wordt.

Conformeren

Wanneer we eenmaal bij een fijne groep behoren, zullen we ons al gauw anders gedragen. Zo passen wij onze normen soms aan voor de groep. De groep houdt zich namelijk aan ongeschreven regels en jij zal je bewust of onbewust, ook naar deze regels gaan gedragen. Waarom? De belangrijkste reden om te conformeren is dat wij graag aardig gevonden willen worden. We vinden het verschrikkelijk om buiten de groep te vallen.  
Conformiteit hoeft niet gezien te worden als iets negatiefs. Het kan er ook voor zorgen dat je er juist iets beter van wordt. Wellicht neem je afstand van je slechte gewoontes, kies je sneller voor een correcter taalgebruik, of waardeer je dat extra complimentje net iets meer. 

Hoe kan je dit toepassen in jouw bedrijf?

We houden er dus van om bij een groep te horen, speel hierop in! Heet je klant welkom in jouw groep. Creëer het "wij-gevoel" en zorg ervoor dat je klant of gast zich gehoord voelt.

 

Geraadpleegd van:

Tiemeijer, W.L., Prast, H.M. & Thomas, C.A. (2009). De menselijke beslisser (4e druk). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.  

Stevens, J. (z.j.) Geraadpleegd van https://www.desteven.nl/training-coaching-vraagbaak/behoeften/behoefte-ergens-bij-horen