Terug naar overzicht

Doelen behalen? Gebruik het moment!

Marcella Pama, 18 september 2018

De zomer is voorbij, de vakantie zit erop, tijd voor een nieuwe frisse start op school, in je werk of privé. Maar wat is eigenlijk de reden dat wij mensen graag specifieke momenten, zoals een nieuwe start na de vakantie, gebruiken om nieuwe doelen te stellen?

De wil om iets te bereiken

Bij een ‘frisse’ start kan je denken aan een nieuw kalenderjaar, nieuwe maand, nieuw semester of zelfs een nieuwe week. Zulke nieuwe momenten zorgen voor een afbakening van verstreken tijd en creëren daarmee een onderbreking in onze eigen herinneringen, ervaringen of sluiten een specifieke periode af. Hetzelfde geldt voor persoonlijke relevante momenten in ons leven, zoals een verjaardag of jubileum (Shum, 1998).

Het beginnen aan een nieuwe periode zorgt ervoor dat de afstand tussen ons ‘oude zelf’ en ons ‘nieuwe zelf’ vergroot wordt (Peetz & Wilson, 2013). Door de scheiding te maken tussen 'vroeger' en 'nu' zijn mensen in staat om een positief beeld van zichzelf te behouden, ondanks eerdere mislukkingen als die zich hebben voorgedaan (Wilson & Ross, 2001). Dit proces van ‘beginnen aan een schone lei’ zorgt ervoor dat nieuwe startgevoelens zich ontwikkelen en dit motiveert ons om (nieuwe) doelen aan te pakken!

Profiteren van momenten 

De hoeveelheid motivatie die wij hebben om een doel te behalen kan beïnvloed worden door tijd, oftewel door een bepaald moment. Zo blijkt uit een onderzoek naar de motivatie van mensen om te gaan diëten, dat mensen meer interesse toonden voor dat doel op een dag aan het begin van een nieuwe week, maand of kalenderjaar in vergelijking met dagen die geen ‘start’ aangaven (Dai, Milkman & Rijs, 2014). Ditzelfde principe deed zich voor bij een onderzoek naar de interesse voor het bezoek aan de sportschool, waarbij de betrokkenheid voor sporten toenam bij een ‘startpunt’, zoals begin van een nieuwe week. Deze resultaten geven aan dat persoonlijke oriëntatiepunten van tijd een effect van ‘nieuwe start’ teweegbrengen en dat mensen zich hierdoor meer gemotiveerd voelen om doelen te bereiken.

Motiveer de consument!

Hoe kan je deze kennis nu toepassen op het gedrag van de consument? Het gaat dus om momenten creëren of inspelen op momenten die er zijn. Een actie per 1 januari voor de sportschool is natuurlijk het ultieme voorbeeld van inspelen op een bestaand startmoment. Denk goed na over jouw product en wat voor startmoment je kunt pakken of creëren om ook een nieuwe gewoonte of verkoop te stimuleren waar de consument blij van wordt! 

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen consumentenonderzoek
en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Referenties:
Dai, H., Milkman, K. L., & Riis, J. (2014). The fresh start effect: Temporal landmarks motivate aspirational behavior. Management Science, 60(10), 2563-2582.

Peetz, J.,  & Wilson, A. E. (2013) The post-birthday world: Consequences of temporal landmarks for temporal self-appraisal and motivation. J. Personality Soc. Psych. 104(2):249–266.

Shum, M. S. (1998). The role of temporal landmarks in autobiographical memory      processes. Psychological Bulletin, 124(3), 423-442. doi: 10.1037//00332909.124.3.423.

Wilson, A. E., & Ross, M. (2003). The identity function of autobiographical memory: Time is on our side. Memory, 11(2), 137–149.