Terug naar overzicht

De verwelkomende website

Wenda Kielstra, 20 januari 2016

Stel je voor dat je op zoek bent naar een nieuwe wasmachine en je komt op de website van een elektronica winkel terecht. Browsend op deze website kun je niet in een opslag een overzichtelijk aanbod van de producten vinden. Hoe groot is nu de kans dat je op deze website je wasmachine besteld? Juist, klein dus.

Split second

Volgens onderzoek van Lindgaard en zijn team Canadese onderzoekers van de Ottawa universiteit wordt een website in slechts 50 milliseconden beoordeeld als zijnde goed of slecht. 50 milliseconden, dat is omgerekend 0.05 seconde. Dat is niet lang. Knipperen duurt bijvoorbeeld al tussen de 300 en 400 milliseconden.

De website van de elektronica winkel heb je nu zeer waarschijnlijk als slecht beoordeeld,wat voor effect heeft dat op jou als bezoeker? In de psychologie spreekt men van het Halo en Horn effect. Het Halo en Horn effect houdt in dat mensen een object beoordelen op de meest in het oog springende kenmerken en daar allerlei andere associaties aan vast koppelen. Een voorbeeld van het Halo effect is het zien van een goed geklede man. De goedgeklede man zal andere positieve associaties aan hem gekoppeld krijgen, mensen zullen hem naast goedgekleed bijvoorbeeld ook zien als intelligent, grappig en goedaardig. Een mooi voorbeeld van het Horn effect is de website van de elektronica winkel. Een onoverzichtelijke website zal extra negatieve associaties met het bedrijf oproepen zoals incompetentie, lage kwaliteit wasmachines en een slechte service.

Aangezien het eerste contact dat consumenten met een bedrijf hebben vaak via de website is, is het dus van groot belang dat deze als positief beoordeeld wordt. Het boek: “ The principles of beautiful webdesign”, geschreven door Jason Beaird en James George bieden hierin een aantal richtlijnen. Ik zal er kort twee bespreken.

De gulden snede

De gulden snede is een verhouding met een ratio van 1:1,6.
Deze verhouding is overal terug te vinden in de natuur, maar ook in ontzettend veel kunstwerken. Zo vergroot het spiraal van een slakkenhuis zich vanuit het midden met deze verhouding en is de Notre Dame opgebouwd uit delen die zich met de gulden snede tot elkaar verhouden. Veel mensen beweren dat de gulden snede intrinsiek als mooi wordt ervaren, hier is echter geen bewijs voor. Wat wel met zekerheid gesteld kan worden is dat de gulden snede zo vaak voorkomt dat mensen er erg vertrouwd mee zijn en hem onbewust snel herkennen en er aandacht aan schenken. Het toepassen van de gulden snede op een website is zo simpel als het klinkt, door namelijk deze verhouding te gebruiken in de layout van je website. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld in je ontwerp plaatjes, tabellen of grids in een verhouding van 1:1,6 tot elkaar opstelt.
 


Focal points

Een van de meest belangrijke punten voor een goed webdesign is overzichtelijkheid. De navigatie dient overzichtelijk te zijn, maar ook productordening en de visie van een bedrijf dienen de bezoekers makkelijk te kunnen vinden. Om te weten hoe je deze informatie overbrengt aan je bezoekers moet je eerst weten waar bezoekers als eerst naar kijken: de zogeheten “focal points” .

Uit verschillende onderzoeken waarbij eyetracking is gebruikt, komen eenduidige resultaten naar voren. Bij het bezoeken van websites kijken mensen eerst naar de linker boven hoek. Vervolgens kijken ze naar het midden van de pagina of de linker zijde van de pagina. Het is dus handig om cruciale informatie als “wie zijn wij?” en “producten” links boven in beeld te brengen, het liefst met een verhouding tot elkaar van 1:1,6 natuurlijk…

En of de site van Consumatics hier al perfect in is? Nee!! Daarom zijn we dan ook bezig met onze website. Er is onlangs een challenge uitgeschreven voor een nieuwe website leverancier en we hopen dat we over ruim twee maanden een nieuwe site hebben!

Bronnen afbeeldingen: headerfig1fig2fig3.